Det er Dagens Næringsliv som har satt søkelys på hva fagforeningsledere tjener, en uke før årets lønnsoppgjør starter.

Avisen har hoppet elegant over hva motparten tjener. Den jobben har Fri Fagbevegelse gjort, og arbeidsgiverorganisasjonenes ledere kommer raskt over to millioner kroner i årslønn. En skarve stortingsrepresentant hevder seg ikke i dette selskapet, med en årslønn på 865.000 kroner.

Vi synes likevel det er grunn til å reflektere over at fagbevegelsens ledersjikt ligger langt over arbeidstakernes gjennomsnittlige årslønn. Den er ifølge Statistisk sentralbyrå på 505.000 kroner. Høyest lønn har Legeforeningens president, som tjener 1,9 millioner kroner. LO-leder Gerd Kristiansen følger bak med nesten 1,6 millioner kroner, og en pensjon fra fylte 65 år på 722.000 kr. Arve Bakke som leder Fellesforbundet hever 1.351.000 kroner ifølge DN.

Dagens fagforeningsledere er en del av mediesamfunnet, og må som Gerd Kristiansen sier til DN, være tilgjengelige døgnet rundt. Man kan ikke forvente at noen vil gjøre en så krevende og utsatt jobb for samme lønn som enhver annen jobb. Det er også riktig at de som blir fagforeningsledere mister karrieremuligheter og kompetanseutvikling innenfor sitt eget fag. Dette må kompenseres.

Det ligger samtidig en fare i at fagforeningslederne venner seg til en lønn på godt over millionen. Inntekten kan bli en drivkraft i seg selv for å beholde vervet som leder for et fagforbund. Lederne kan bli sittende lenger enn medlemmene egentlig ønsker, fordi de ikke kan gå til en annen jobb med tilsvarende goder. De kan dessuten over tid komme til å distansere seg så mye fra sine medlemmer at de ikke lenger representerer dem de er valgt av. Kompetente ledere må ha en lønn som står i forhold til sitt ansvar. Fagbevegelsen er imidlertid ikke tjent med at lønnsgapet i forhold til medlemmene blir altfor stort. Det vil svekke tilliten i medlemsmassen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00