I slutten av september varslet kommunalminister Jan Tore Sanner (H) at regjeringen ønsker å endre retningslinjene for lederlønningene i Staten. Sanner vil stramme inn dagens ordninger for etterlønn, men samtidig vil han øke bruken av lønn basert på prestasjoner, altså premiere mer dem som når målbare resultater. Staten er arbeidsgiver for hundrevis av ledere. Selv om Erna Solberg har manet til moderasjon i lønnsoppgjørene for å opprettholde norske virksomheters konkurransekraft mot utlandet, har det også vært argumentert for at lønningene bør holde et høyt nivå, slik at Staten er i stand til å konkurrere med private bedrifter om både å rekruttere og holde på de best kvalifiserte lederne.

Lederlønnssystemet i Staten ble etablert i 1991 og kan ha godt av justeringer. Samfunnet og arbeidslivet har endret seg mye på de 24 årene. Folk bytter jobb oftere, og mange veksler mellom stillinger i det offentlige og det private. En nøktern bruk av resultatlønn eller bonuser også i statlige jobber kan være gunstig, og virke motiverende for en del produktive, moderne ledere. Men ideen om at høye lønninger og gode lederegenskaper automatisk henger sammen er likevel ikke noe psykologiprofessor Geir Kirkebøen ved Universitetet i Oslo går god for, ifølge Dagbladet.

En viktigere justering er det derfor at kommunalministeren nå vil unngå at Staten pådrar seg å opprettholde lønnsforpliktelser overfor ledere som går av. Ledere som ikke lykkes i jobben de er satt til, bør ikke belønnes med en «retrettstilling» der de blir pålagt mindre ansvar, men likevel beholder den samme, høye lønna. Slike personlige goder virker ofte svært provoserende på de ansatte i bedriften, som har opplevd en leder som faktisk ikke fungerte. Denne type forskjellsbehandling reagerer mange på, både som urettferdig og tradisjonelt svært unorsk. Det er da heller ingen grunn til at Staten skal konkurrere med bedriftene i det private arbeidsmarkedet når det gjelder å betale ut fallskjermer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00