Journalist og forfatter Tom Egeland er utestengt fra Facebook. I 24 timer nektes han å publisere oppdateringer. Striden mellom Egeland og Facebook startet for vel to uker siden. Egeland publiserte bildet av Kim Phuc, et bilde som er tatt under Vietnamkrigen. Dette er et av verdens mest berømte fotografier. Det viser en gråtende naken liten jente, som løper fordi hun nettopp har vrengt av seg sine brennende klær. Det var et sterkt bilde fra en krig som engasjerte over hele verden.

Facebook slettet bildet kort tid etter at det var publisert. Det amerikanske nettsamfunnet forholder seg utelukkende til at det er et bilde av en naken person. Nakenhet er som kjent ikke godtatt på Facebook, som ikke skiller på om det er et pornobilde eller et historisk krigsfotografi.

Saken har skapt stor debatt i medie-bransjen, fordi Facebook her inntar en redaktørrolle, men praktiserer den på en måte som ligger fjernt fra norsk offentlighet. I tillegg kastes Egeland ut fordi han publiserte enn kritisk artikkel om slettingen av bildet. Igjen bruker Facebook sin redaktørmakt, denne gangen til å kvele samfunnsdebatten.

Vi ser en bekymringsfull utvikling når premissene for samfunnsdebatt og rammene for publisering av et kunstnerisk uttrykk styres etter amerikanske normer, og ut fra en ren kommersiell tankegang. 3,3 millioner nordmenn har en profil på Facebook. Med en slik oppslutning har Facebook også innflytelse på hva vi som samfunn publiserer og diskuterer. Måten nettsamfunnet har håndtert bildet av Kim Phuc på er et illevarslende signal.

Paradoksalt nok innskrenker Facebook ytringsfriheten, samtidig som sosiale mediers styrke nettopp ligger i at så mange har fått en mulighet til å ytre seg med en rekkevidde som før ikke var mulig. Med en så automatisert kategorisering av «støtende innhold» som Facebook fjerner, blir det bare rom for det ukontroversielle og friksjonsfrie. Det er ikke slik vi ønsker at det digitale informasjonssamfunnet skal utvikle seg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00