Nå er det bestemt. Når de tre politidistriktene Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdal fra nyttår slås sammen til det nye Innlandet politidistrikt, blir hovedkontoret lagt til Hamar.

Les også: Hamar blir politihovedstaden

Beslutningen er ikke overraskende, men likevel viktig og bra for Hamar. Det styrker byens status som hovedstad ved Mjøsa og vil mest sannsynlig føre med seg noen ekstra arbeidsplasser, når administrasjonen for hele politidistriktet skal etableres her. Kampen om å få Politidirektoratet til å velge Hamar framfor Gjøvik og Lillehammer har pågått lenge, men kunne i realiteten fått sin avklaring allerede for en god stund siden. Hamar er det logiske og riktige valget, men faktum er at det vil ha liten praktisk betydning for mannen i gata hvor politimesteren og administrasjonen har sitt kontor. I lokaliseringsdiskusjonen er kanskje politiets egne argumenter viktigere; at de i Hamar vil dra nytte av nærheten til Eidsivating lagmannsrett, Hedmarken tingrett, fylkesmannen og statsadvokatembetet for Hedmark og Oppland.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har understreket at beslutningen om de 12 nye politihovedsetene ikke betyr at alle fagmiljøer skal bli samlet på ett sted i distriktet. Tvert imot forsikrer han at det meste av politiets såkalte tjenesteproduksjon og publikumskontakt skal skje ved dagens politistasjoner og lensmannskontor. Likevel har flere skeptiske røster vært redd for en sentralisering med sammenslåing til færre distrikter. Kritikerne mener det kan bety et farvel til «nærpolitiet» som innehar viktig lokalkunnskap, er lett tilgjengelige og synlig ute blant folk, når politimesteren får et vesentlig større geografisk distrikt med store avstander å lede

Vi tror Politidirektoratet har landet på et fornuftig antall distrikter med inndelingen i tolv. Men det gjenstår å se om politireformen vi ha innvirkning på det vanlige folk opplever som politiets viktigste oppgaver; bedre forebygging, mindre kriminalitet og større oppklaringsprosent.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00