Det var et nytt, godt folkemøte i Hamar. Hamarsingene gikk mann av huse igjen. Stinn brakke viser at det fortsatt er et levende engasjement for byutvikling og valg av jernbanetrasé. Men tirsdagens møte ga likevel mer grunnlag for refleksjon enn konfrontasjon. Det bidrar kanskje til at debatten blir noe mer nyansert enn den til tider har vært, når temperaturen er på sitt høyeste og frontene steile og uforsonlige.

Vi skal forsøke å unngå å skape skillelinjer som bidrar til en splittet by, sa ordfører Einar Busterud (BBL) i sin innledning. Kanskje var det derfor møtets innledere fokuserte mer på byutviklingsperspektivet enn på valg av trase for dobbeltsporet? Men dette er en viktig påminnelse om at debatten handler om så mye mer enn valg av jernbanekorridor. Fortetting, utvikling av et nytt sentrum, og kravet til å skape gode og levende byrom for alle generasjoner er temaer som lett drukner når jernbanedebatten blir opphetet.

Vi tar med oss rådene fra byplanleggerne i Moss, som står i samme situasjon som Hamar, men har kommet lenger i selve planleggingsprosessen. Tålmodighet og utholdenhet kreves for å få et godt resultat. Dette er dessuten en unik mulighet til å utvikle byens indrefilet, ved å legge jernbanen vekk fra sjøsiden. Dette er vesentlige bidrag til den diskusjonen som kommer 17. november. Da skal Jernbaneverket fortelle oss hvor de tre traseene som utredes bør ligge. Så spørs det om vi klarer å bevare evnen til refleksjon også på dette møtet, når det er traseene som er hovedtemaet?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00