2017 er i ferd med å ebbe ut. Det har vært et år preget av høylytt politisk debatt på Hedmarken. Jernbanens dobbeltspor gjennom Hamar er et tema som i nesten like stor grad som rovdyrdebatten skaper uforsonlighet og utskjelling på sosiale medier. Og både ulv og jernbane har preget det politiske liv dette året, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Dessuten har vi hatt en opphetet sykehusdebatt hvor det ved inngangen til 2018 ser ut til at det kommer til å ende i Moelv. Men siste ord er ikke sagt i denne saken, samtidig som vi er tilbake på startstreken når det gjelder jernbanesaken. Miljøminister Vidar Helgesen (H) vil nok med stor sikkerhet også i 2018 måtte drive den vanskelige balansegangen i rovdyrdebatten.

Derfor er det litt befriende at Oppland og Hedmark mot alle odds klarte å bli enige både om navnet Innlandet og plasseringen av den nye fylkesadministrasjonen.

Mens vi vet at mange vil kaste seg inn med fornyet kraft i diskusjonene om både sykehusplassering og jernbanetrasé i året som kommer, vil vi peke på en sak som de aller fleste kan stå sammen om. Hamar Arbeiderblad kjørte på tampen av året en redaksjonell kampanje for å utvikle Hamar sentrum. Det har gitt oss mange positive tilbakemeldinger fra våre lesere. Men det har også bidratt til et økt fokus på hvor viktig det er å ha et levende bysentrum.

Vi er selvsagt klar over at slike kampanjer ikke alene kan endre vårt handlemønster eller skaffe oss flere butikker. Vi vet også at det både i Hamar og Brumunddal er investert mye i utviklingen av sentrum. Men det er fortsatt en lang veg å gå før vi kan være fornøyd. Derfor er vår oppfordring at vi gjør 2018 til et år hvor vi løfter sentrum i alle kommunene på Hedmarken. Hvor handler vi, hvor bruker vi fritiden, hvordan snakker vi om sentrum? Hva gjør gårdeiere, politikere og sentrumsledere? Vi lover å følge med på hva som skjer, og ønsker våre lesere et godt nytt sentrumsår.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00