Stange-ordfører Nils A. Røhne (Ap) har ikke engang et samlet kommunestyre med seg på at prosessen må gjennomføres. Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) etterlyser mer tempo. Hun lot seg samtidig presse til å si bastant nei til sammenslåing i kommunevalgkampens innspurt. Da har hun på mange måter fratatt utredningsarbeidet nødvendig seriøsitet. I Løten sitter ordfører Bente Elin Lilleøkseth (Ap) og har sagt klart nei fra dag en.

Det blir ingen sammenslåinger av slikt. Det er synd, fordi vi i årene som kommer vil trenge mer regionalt samarbeid og mer robuste kommunale enheter for å løse de store utfordringene kommunene står overfor. Eldrebølgen er en. Den store innvandringen en annen. Samferdsel og sykehus blir også stadig viktigere. Skal man sette seg ved forhandlingsbordet, må minstekravet være at man ikke allerede har bestemt seg for resultatet. Slik ordførerne nå har stilt seg, ser det ut som fylkesmann Sigbjørn Johnsen allerede kan begynne å tegne det nye kommunekartet på egen hånd.

I Trøndelag har de to fylkene nå inngått en intensjonsavtale om sammenslåing i 2018. Ideelt sett burde de to fylkene i Innlandet også hatt slike drøftinger. Når Nasjonal transportplan skal behandles eller når helsemilliarder skal fordeles, vil det nye «Trøndelag» snakke med en sterk stemme. Slike debatter må også fylkes- og kommunepolitikerne i Innlandet våge å ta. På Hedmarken ser det ut som det går mot et motvillig pliktløp.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00