Viljen til å slå sammen de fire kommunene på Hedmarken er stor i Hamar, mens innbyggerne i de tre andre kommunene sier nei. Det viser en meningsmåling vi har presentert her i Hamar Arbeiderblad. Ikke uventet er motstanden sterkest i lille Løten. 70 prosent av innbyggerne sier nei til innlemmelse i en storkommune. Det er et paradoks at den kommunen som vil ha vanskeligst for å skape arbeidsplasser og ivareta innbyggernes behov for kommunale tjenester i årene som kommer, er mest skeptisk.

Meningsmålingen er ikke overraskende. I dagens reportasje om en tilsvarende kommunesammenslåing av Fredrikstad og småkommunene rundt, var det klart flertall mot sammenslåing i alle de tre småkommunene ved en folkeavstemning. Det viser begrensningene slike folkeavstemninger har. Landets kommunestruktur vil knapt endre seg noen gang hvis dette skal avgjøres lokalt med stemmeseddelen.

Når kommunegrensene hemmer utviklingen i en region må sammenslåing av kommuner vurderes. Hamar er den åpenbare motoren på Hedmarken, og den eneste byen som vil ha mulighet til å tiltrekke seg arbeidsplasser som er avgjørende for framtidig befolkningsvekst. Da er det viktig at kommunen også kan planlegge næringsutvikling, boligbygging og kommunikasjon. I dag ligger slike viktige arealer spredt i tre kommuner.

Det er ikke knivingen kommunene imellom de fire ordførerne på Hedmarken må ha fokus på. Det er slagkraften til byene i Østfold og Vestfold som har betydning for om vi får den nødvendige veksten her i regionen. Da er det ikke nok å slå seg til ro med at innbyggerne er fornøyde med dagens situasjon. Grunntanken bak kommunereformen er å gi byene mer kraft. Geir Vinsand i Nivi Analyse har arbeidet med kommunestruktur i 25 år. Han sier at ingen kan melde seg ut av en nasjonal reform. Det tror vi er en viktig påminnelse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00