Torsdag overleverte Sparebanken Hedmark i Stange en sjekk på 100.000 kroner til restaurering av Fredheim. Tidligere har Norsk kulturminnefond bevilget 345.000 kroner, mens Stange kommune har lagt en million kroner på bordet. Dessuten har vi en lang rekke mindre bidragsytere. Det er Ingeborg Refling Hagens hus som nå skal reddes.

Oppgaven er formidabel. Fredheim har stått mer eller mindre ubebodd siden hun døde i 1989. Men det er all grunn til å redde dette huset. Refling Hagen var en kulturformidler i ordets rette forstand. På Fredheim har mange bodd i perioder for å kunne jobbe med kunstneriske prosjekter. Det var også teateroppsetninger som folk kom langveis fra for å se.

Suttungbevegelsen springer ut fra Ingeborg Refling Hagens arbeid, og her spilte Fredheim en viktig rolle. Huset framstår i dag som et levende museum. Det står fortsatt slik det gjorde da hun levde, og bærer tydelig preg av at kjente kunstnere har bodd der.

Ildsjelene bak Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus Fredheim har gått inn i prosjektet med dødsforakt. Det har ikke manglet på advarsler. Mange frykter at det er for dårlig økonomisk fundert. Men noen ganger trengs det mennesker som vil gjøre det umulige mulig. Fredheim er et av Stanges viktigste kulturbygg. På sikt vil det være en stor attraksjon for kommunen. I tillegg gjenreises minnet om Ingeborg Refling Hagen på en verdig måte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00