Som ventet har nominasjonskomiteen i Hamar Høyre innstilt Knut Fangberget som sin ordførerkandidat. Fangberget tar riktignok forbehold om at han blir valgt, men vi kan vanskelig se at noen vil utfordre ham. Med Fangberget på topp mønstrer Høyre den kandidaten som åpenbart er best rustet til å kjempe om makten i Hamar ved kommunevalget. Han har lang politisk erfaring, og et stort engasjement for utviklingen av Hamar. Ikke minst har han kastet seg tungt inn i jernbanedebatten, som blir den kanskje viktigste saken i årene framover. Høyre øyner nå muligheten for ordførermakt, men vi minner om at det er langt igjen til valgdagen.

Med Fangberget øverst på nominasjonskomiteens liste i Høyre, begynner toppkandidatene i de største partiene å peke seg ut. Einar Busterud er fortsatt i tenkeboksen når det gjelder å forsøke seg på et comeback for By-og bygdelista (BBL). Bookmakerfirmaet Betsson gir bare 1,6 i odds på at han stiller. Vi tror bookmakerne får rett.

I så fall vil kommunevalget i 2015 utkjempes av tre toppkandidater med tung erfaring fra lokalpolitikken. Det er positivt for Hamar. Alle ønsker kompetente politikere til å styre kommunen. Samtidig er det et faktum at alle tre er menn, og at ingen av dem er under 50 år. Nå skal vi være forsiktige med å diskvalifisere erfarne politikere på grunnlag av alder. Men en bedre fordeling når et gjelder kjønn og alder hadde vært å foretrekke ved et så viktig valg.

Arbeiderpartiet i Hamar har i dette perspektivet gått foran, ved å rekruttere mange politiske talenter fra sin ungdomsbevegelse inn i kommunestyret. Kunststykket er å klare å utvikle dem videre, slik at de tar steget opp og blir frontfigurer for partiet. Her kan det se ut som det fortsatt er et stykke arbeid å gjøre. For både Høyre, Ap og BBL blir det viktig å bruke de neste årene til å få fram markante politiske profiler fra neste generasjon. Men vi ser definitivt fram til en mulig duell mellom Aspeli, Fangberget og Busterud i 2015.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00