Nyhetsmediene får fritak for moms også på digitale kanaler. Det er klart etter at Finansdepartementet har sendt en såkalt notifikasjon til Efta-landenes overvåkingsorgan ESA om fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester i Norge.

Mediene har kjempet lenge for momsfritaket, og det borgerlige flertallet på Stortinget fortjener ros for endelig å ha tatt tak i en sak som har ligget altfor lenge. Det er kanskje vanskelig for den alminnelige mediebruker å forstå rekkevidden av momsfritaket, men for nyhetsmediene er dette en stor seier.

Med momsfritaket kan nå alle nyhetsmedier, inkludert Hamar Arbeiderblad, selge egne abonnementer på digitale produkter uten å bli belastet med 25 prosent moms. Det betyr at du for eksempel kan velge å abonnere på e-avisen, fordi du ikke ønsker papirlevering i postkassen. Papiravisen taper som kjent terreng, og i en framtidig medie-virkelighet vil dette ha en kostnadsbesparende effekt både for mediehusene og kundene.

Mediehusene har aldri opplevd en tøffere kamp om oppmerksomhet, lesere og annonsører. Den gode journalistikken trenger så gode kår som mulig, skal den kunne overleve. Derfor er momsfritaket virkelig et forsvar for det frie ord, og for journalistikkens plass i samfunnet. Det er den begrunnelsen som ble lagt til grunn da papiravisen i sin tid ble fritatt for moms. I dagens digitale virkelighet er det ingen grunn til at det ikke også skal gjelde mediehusenes innhold på digitale flater.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00