May Grethe Kløvstad vant fram. Den 34 år gamle kvinnen fra Åsbygda hadde en forferdelig barndom, hvor hun opplevde å bli sviktet. Nå har hun fått erstatning av staten, som fullt ut anerkjenner Kløvstads opplevelser.

May Grethe Kløvstad har tidligere fortalt sin historie til Hamar Arbeiderblad. Den handler om systematisk og grov mobbing som begynte allerede i første klasse på barneskolen, og varte helt fram til hun begynte på videregående skole. Hun fortalte hvordan medelever sto oppstilt om morgenen for å pepre henne med snøballer, hvordan hun ble skutt etter med luftgevær, at noen hadde skrevet «Mat for May Grethe» på kassa for grisemat, om spark, slag og stygge kommentarer hver eneste dag.

Den som ikke har opplevd slik mobbing kan knapt forstå hva det gjør med din selvtillit. Det ødelegger evnen til å ta utdanning og kunne ha en jobb. Derfor er det ikke bare en barndom Kløvstad er frarøvet. Opplevelsene i barndommen har også ført til at hun har fått uføretrygd.

Det skal stort mot til for å stå fram med sin historie slik May Grethe Kløvstad har gjort. Hun har orket å stå i den tunge prosessen det er å søke erstatning, og forlange å bli trodd. Derfor er hun en inspirator og et forbilde for andre som har opplevd tung mobbing og sitter igjen med en ødelagt barndom.

Erstatningen er viktig for å bøte litt på de skader som er gjort. Aller viktigst er det å bli trodd. Utdanningsdirektoratet levner ikke tvil når det i vedtaket heter « ... skoleverket klart kan kritiseres for en utilstrekkelig oppfølging av mobbingen Kløvstad opplevde ...». Heller ikke barnevernet gjorde noe for å beskytte hun som i vedtaket beskrives som «... en åpenbart sårbar elev».

Ordfører Nils A. Røhne (Ap) sier det nå jobbes godt i Åsbygda for å forebygge mobbing. Det er selvsagt viktig. Men for ofrene er det for sent. Derfor betyr også en uforbeholden beklagelse så mye.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00