I går var det fakkeltog mot mobbing over hele landet, også i Hamar. Vi har fått vite at 17.000 barn og unge sier de blir mobbet. Tre skoler i Hedmark står på Utdanningsdirektoratets liste over skoler som har et mobbeproblem. VG har brakt den tragiske historien om 13 år gamle Odin som tok livet av seg, fordi ingen klarte å stoppe mobbingen.

I går gikk tusenvis i fakkeltog mot mobbing. Det er bra, fordi vi sier tydelig fra at vi ikke godtar at mange barn mobbes hver eneste dag. For noen har mobbingen konsekvenser for resten av livet, noen få ender sitt liv slik Odin gjorde.Men skal de store demonstrasjonstogene få betydning, må det skje noe mer enn appeller og fakler. Vi må ta innover oss at vi alle har et ansvar for å stanse mobbing. De fleste barn mobber ikke. Bare et lite fåtall står bak slike handlinger. Men altfor mange velger å være tause vitner til det som foregår. Slik gir de en stilltiende aksept for at barn som mobbes fortsetter å bli stå utenfor det sosiale fellesskapet.Det er når den tause majoriteten sørger for at mobbingen avsluttes, at det skjer en forandring. Når lærere og foreldre griper inn og sørger for at mobbeofre inkluderes fullt ut i klassens sosiale liv, er det håp for mobbeofrene. Dessverre har fakkeltogene ingen betydning, hvis ikke hver og en av oss forstår at vi må våge å ta tydelig til motmæle hver gang noen mobbes i vår nærhet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00