Forslaget til statsbudsjett inneholder noen viktige samferdselspolitiske signaler for Hedmark. For det første er det satt av nesten en milliard kroner til planlegging av jernbanens nye dobbeltspor fra Eidsvoll til Brumunddal. Det betyr at regjeringen fortsatt prosjekterer full Intercity-utbygging, selv om det er sterk politisk tvil på Stortinget om dette er økonomisk gjennomførbart.

For det andre er det lagt 1,3 milliarder kroner inn i det nye vegselskapet som opererer utenfor det vanlige samferdselsbudsjettet. Guttorm Tysnes, som leder Vegforum Innlandet, jubler allerede over at det nå kan bli bygget fire felts E6 fra Kolomoen til Brumunddal. I tillegg er det bevilget 60 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet til riksveg 3 gjennom Elverum. Strekningen fra Omangsvolden ved Ådalsbruk til Grundset ved Elverum skal dermed etter planen stå ferdig i 2018.

Det er tydelig at samferdselssektoren er et av de områdene som har gått seirende ut av budsjettkampen. Likevel er det fortsatt usikkerhet knyttet til de store prosjektene.Vi vet fortsatt ikke hvordan Vegselskapet skal bruke de tilførte midlene. Når Frps nyutnevnte vegpolitiske talsmann Tor André Johnsen lover byggestart på E6 i 2016, tør vi ikke helt å slippe jubelen løs. Johnsen har som kjent gått høyt på banen med slike løfter før. Det er svært positivt at vi får midler til prosjektering av jernbane helt til Brumunddal. Men det er først når bevilgningene til bygging foreligger, at vi faktisk kan feire at dobbeltsporet kommer til Hamar og videre til Brumunddal.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00