Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har presentert sitt vegkart for en omfattende reduksjon av antall kommuner i Norge. Proposisjonen inviterer til betydelige endringer av kommunekartet, men preges av stor forsiktighet når det gjelder bruk av virkemidler. Det er forståelig, siden dette er en svært krevende prosess. Vi har allerede sett to av tre ordførere fra Arbeiderpartiet skrive under på et opprop mot tvangssammenslåing av kommuner. Det er ingen grunn til å tro at stemningen er annerledes blant Høyre-ordførerne. Dersom Sanner ikke skal risikere full krig med ordførere over det ganske land, må han bruke tid og klokskap.

Tiden er imidlertid overmoden for denne reformen. De oppgavene kommune skal løse er langt større enn de var forrige gang kommunekartet ble tegnet. Vi vet også at kravet om frivillighet fører til at bare et lite fåtall av kommunene vil slå seg sammen. Siden 2002 har sju kommuner frivillig slått seg sammen. Det sier mye om hvor vi ender hvis de lokale ordførerne fortsatt får bestemme hvor grensene skal gå.

Derfor frykter vi at Sanners forsiktige plan kan ende ut i ingen ting. Ikke minst fordi denne prosessen skal ende i 2017, altså like før neste stortingsvalg. Aldri vil vel den sittende regjeringens lyst til å gjennomføre upopulære beslutninger være mindre enn akkurat da. Viktig er det derfor at både Høyre og Arbeiderpartiet har programfestet en slik kommunereform. Det er disse to partiene som nå må bruke sin innflytelse til å skape bevegelse i kommunene.

Lokalt bør ordførerne nå se på de økonomiske mulighetene som tilbys kommuner som slår seg sammen. Det lokkes med millionbeløp til kommuner som ser sammenslåing som en aktuell mulighet. Her i regionen er tiden inne for å se på Hamar, Stange og Løten som en kommune. Samdriftsfordelene vil være store, i tillegg er de alle tre for tiden styrt av Arbeiderpartiet. Samtaler om sammenslåing bør derfor kunne foregå i et godt politisk klima. Dette bør bli en viktig sak i den kommende valgkampen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00