Så er fusjonen et faktum. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer kan feire at de omsider har klart å bli Høgskolen i Innlandet. Det store målet der framme, som applauderes av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), er å etablere et eget universitet i Innlandet innen 2020.

Det er ikke rart kunnskapsministeren hyller fusjonen. Han har gitt tydelige signaler om at det ikke lenger vil være rom for små høgskoler som ønsker å stå alene. Både i Hedmark og Oppland har man nok registrert at fusjonsprosessene gå sin gang. De to høgskolene hadde i realiteten intet valg. Rektor ved Høgskolen i Hedmark Anna L. Ottosen poengterer dessuten at det har vært lettere å forhandle med to, og ikke tre partnere. Høgskolen i Gjøvik fant som kjent sammen med NTNU i fjor. Vi vil for vår del legge til at den personlige kjemien mellom partene helt sikkert også har spilt en rolle.

Noen vil synes det er beklagelig at høgskolene i Innlandet ikke klarte å få dette til før Høgskolen i Gjøvik forsvant til NTNU. Selvsagt hadde det vært flott hvis alle de tre høgskolene vært med. På den annen side har kanskje de tidligere mislykkede forsøkene på å etablere innlandsuniversitetet vist at en slik fusjon ble for vanskelig. Hedmark og Lillehammer har faglig mer til felles, mens Gjøvik profitterer på samarbeidet med NTNU.

Nå har vi et fusjonsvedtak og et navn. Men flere av de vanskeligste spørsmålene gjenstår. Hvem skal bli rektor? Hva blir den nye retningen? Hvor blir det kommende universitetets hovedsete? Det var kanskje nødvendig å styre unna disse problemstillingene for i det hele tatt å komme i land. Men før eller senere må man også diskutere lokalisering og ledelse.

Vi etterlyser dessuten en tydeligere faglig profil på et kommende universitetet. Når Ottosen sier at alle dagens studiesteder skal videreføres og utvikles, er det nok god beroligende indremedisin. Men det sier lite om hva som skal være det kommende innlandsuniversitetets styrke og profil.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00