Ifølge avisen gliser han godt, og forteller at han vil ha flere i lange midlertidige stillinger, lengre arbeidsdager, kutt i sykelønn og avvikle fedrekvoten.

Barne- og familieminister Solveig Horne (Frp) skapte overskrifter på forsommeren da hun foreslo at fedre kan overføre sin foreldrepermisjon til mor. Tonning Riise mener hun skulle gått enda lengre. Han vil heller ha en ordning der foreldre selv fordeler hvem som tar ut hvilke uker. Han går samtidig inn for å kutte flere velferdsgoder, som å kutte sykelønnen fra 100 til 80 prosent, behovsprøve velferdsordninger, kutte kontantstøtten, redusere bruken av oljepenger, redusere stillingsvernet og øke normalarbeidsdagen med en time.

Det mest radikale forslaget dreier seg likevel om midlertidige ansettelse. Frp-statsråden har foreslått å åpne for en generell adgang til midlertidige ansettelser. Tonning Riise vil også her gå enda lengre, og legge til rette for midlertidige ansettelser i fem år. Han avfeier innvendinger om at dette gir mer midlertidighet med at det ikke dreier seg om alternativene midlertidig eller fast jobb. Problemstillingen er midlertidig ansatt eller ingen jobb i det hele tatt, slår han fast.

Regjeringen har argumentert ut fra en sannhet om at flere midlertidige stillinger gir flere faste stillinger. Ifølge forsker Jørgen Svalund, som har skrevet doktorgrad om temaet, stemmer ikke dette. Det er gjort undersøkelser i flere land som viser at flere midlertidige stillinger tvert om gir færre faste stillinger. Det som altså kan skje er at ungdom blir tvunget til å sette livet på vent i opp til fem år, uten noen fast jobb. Hvilken bank er det som gir boliglån til en som har bare en midlertidig jobb?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00