En ny rapport som ble publisert i Aftenpostens i går har målt kvaliteten på alle de videregående skolene i Norge. Hedmark ligger over landsgjennomsnittet totalt. Og Storhamar står for den flotte enkeltprestasjonen det er å bli kåret til landets 11. beste skole.

Er det noe Hedmark trenger, så er det positive nyheter innenfor utdanning. Lavt utdanningsnivå har preget dette fylket i altfor mange år. Det gir et arbeidsmarked med svak kompetanse, som igjen fører til at næringsutviklingen hemmes. Dessuten kan vi få flere på sosialhjelp og trygd når utdanningsnivået ikke står i forhold til de kravene som stiller i næringslivet.

Se hver enkelt elev! Det er oppskriften til ledelsen ved Storhamar. Så enkelt og samtidig så vanskelig. Vi liker alle å bli sett og verdsatt. Vi liker å føle at vi betyr noe for omgivelsene. Det gir en opplevelse av egenverd, og gjelder både på skolen og i arbeidslivet. Får du hver enkelt elev til å føle seg sett har du skapt et fantastisk utgangspunkt for læring. Slikt kommer ikke av seg selv.

I tillegg er Storhamar videregående skole flinke til å involvere næringslivet i utdanningen. Vi vet mye om hvordan det oppleves å gå 12 år sammenhengende på skolen. Mange ungdommer kan kjenne det som meningsløst, og mister lett målet av syne. Frafallsprosenten er kanskje den største utfordringen for videregående skole. Derfor får Storhamar-elevene tidlig yrkespraksis inn på planen. Da blir det lettere for dem å se hvor de skal, og hva arbeidslivet kommer til å inneholde hvis de bare fullfører.

Nå gjelder det å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort. Ikke bare for de videregående skolene. Grunnlaget legges allerede i barneskolen. Blir Hedmark liggende bak der, er det tungt å snu trenden når elevene skal over på videregående skole. Tapere og vinnere starter som kjent ikke likt. Oppskriften til Storhamar videregående skole kan brukes over alt. Det handler om vilje.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00