Det er en streng dom som ikke levner noen tvil om alvoret i de kriminelle handlingene mannen er funnet skyldig i å ha begått. I tillegg til det alvorlige forsøket på mordbrann er han funnet skyldig i 34 overtredelser mot 22 paragrafer i straffeloven. Vold og trusler mot ekskona, narkotikakriminalitet og trusler mot journalister inngår i dommen.

Særlig har vitnemål fra en annen innsatt og ekskona hatt betydning for domfellelsen. Aktor Tormod Bakke påpekte i sin prosedyre at de, og andre personer som har hatt en rolle i rettssaken, ville løpe en stor risiko for å bli utsatt for nye voldshandlinger hvis 39-åringen ble frikjent og kom ut av fengselet. Derfor er det mange som puster lettet ut når mannen nå er dømt, og ikke kan begå nye kriminelle handlinger med hevn som motiv.

Viktigst er det at retten nå har fastslått at mannen er ansvarlig for å ha tent på huset til sorenskriveren. Aktor mener brannen er en hevn mot Svor, som avsa en dom i en barnefordelingssak som gikk mot 39-åringen. Det er særlig alvorlig at mannen på denne måten forsøker å straffe en dommer som representerer samfunnets rettssystem.

Slike forsøk på å tvinge domstolene i kne hører heldigvis til sjeldenhetene her i landet. Rettssaken har imidlertid avdekket at mannen i stor stil har forsøkt å true både politiet og domstolene når hans krav ikke etterkommes.

Det er av helt avgjørende betydning at vi kan ha tillit til rettssystemet og dommerne. De har makt og myndighet til både å avsi fengselsdommer og frikjenne personer som står tiltalt for kriminelle handlinger. Vissheten om at de ikke er utsatt for press som påvirker deres beslutninger er selve grunnpilaren i vårt rettssystem. Derfor er denne dommen et forsvar for alle dommeres rett til å gjøre jobben sin uten å føle frykt for represalier mot seg selv eller sin familie.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00