Pressens Faglige Utvalg (PFU) valgte å felle VG for sin nye satsing som går under navnet «Familieliv». Det var ikke uventet. «Familieliv» er et samarbeidsprosjekt mellom VG og matvarekjeden Rema. Det betyr at journalistene som lager innholdet i Familieliv-seksjonen har en dialog om innholdet med Rema.

VG ble også felt for bruken av stoff fra Norsk Telegrambyrå (NTB). Ved å bruke innhold fra journalistene til NTB blir disse plutselig en del av en innholdspakke som Rema har innflytelse over. Det skjer uten at de aktuelle NTB-journalistene har fått noen mulighet til å ta stilling til om de vil være en del av et slikt konsept.

Etter vårt syn er det en viktig avgrensing PFU har foretatt. Den er viktig både for Medie-Norge, og for mediebrukerne. Slik vi ser det er det avgjørende for tilliten til redaksjonelt innhold at alle vet at det lages uten påvirkning av kommersielle interesser. Vi vet hvor mye det betyr for annonsørene å få nyte godt av den tilliten som frie medier har bygget opp gjennom mange, mange år. Det er nettopp denne tilliten VG kan komme til å rive ned, når Familieliv-seksjonen ifølge PFU framstår for lik VGs øvrige journalistikk.

Det er også viktig for de øvrige mediene at PFU trekker en klar grense. Får VG medhold vil alle redaktører bli satt under press. Med en sviktende medieøkonomi letes det etter mulige inntekter som kan finansiere journalistikken. Det kan bli vanskelig å si nei, hvis såkalt sponset innhold viser seg å gi betydelige inntekter.

Det er forståelig at VG tester grensene. VG rammes knallhardt av de store endringene i annonsemarkedet. Posisjonen som landets største nettavis krever store ressurser hvis den skal forsvares. Men vi synes argumentasjonen om at britiske og amerikanske medier får gå lenger enn PFU tillater, blir tynn. Jakten på nye inntekter kan ikke gå på bekostning av journalistikkens kjerne. Den må være fri og upåvirket av kommersielle interesser. På dette punktet må redaktørene av hensyn til leserne ikke fire på prinsippene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00