Så ikke med toppsjefen i Norsk Tipping. Torbjørn Almlid ble rikelig belønnet av daværende styreleder Lars Sponheim (V), som økte Almlids pensjon fra 713.000 kroner til mer enn 1,2 millioner kroner. Ifølge informasjonsdirektør Tonje Sagstuen skjedde dette for å oppmuntre Almlid til å jobbe lenger enn 65 år.

Vi undrer oss over at en mann som tjener 2,6 millioner kroner i året, trenger denne type belønning for å gå på jobben etter at han er fylt 65 år. Det er også grunn til å spørre om Almlid er så uunnværlig for statens spillselskap at han må tilbys en pensjon med tak på 20G.

Hamar Arbeiderblad har den siste tiden ved to anledninger avdekket en topplederkultur i regionen som skaper sterke reaksjoner. Både tidligere Eidsiva-sjef Ola M. Rinnan og tippesjef Torbjørn Almlid har høy lønn, en pensjon andre bare kan drømme om, en solid etterlattepensjon og de får på toppen svært godt betalt for å jobbe videre som spesialrådgivere etter at de har sluttet i topplederstillingen.

Vi synes offentligheten bør gjøres kjent med lederkulturen i selskaper som er offentlig eid. Avlønningen står i sterk kontrast til lønnsnivået i samfunnet for øvrig. Topplederes avlønning og pensjonsvilkår skal tåle offentlighetens lys, også når det kan kjennes ubehagelig for den som mottar sin «gullpensjon».

Samtidig vil vi ikke unnlate å rette oppmerksomheten mot dem som sitter som styreledere og styremedlemmer i selskaper eid av det offentlige. Deres oppgave er å kontrollere administrasjonens arbeid, og sørge for at lønn og pensjon står i et rimelig forhold til hvordan det offentlige avlønner toppledere. Dessverre ser vi igjen og igjen at det avdekkes avtaler som vekker reaksjoner. Igjen og igjen dukker det opp styreledere som bedyrer at dette ikke skal gjenta seg. Dette blir neppe siste gang.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00