Meningsmålinger kan være tunge å bære. Det ser vi jevnlig eksempler på. Politiske partier og interesseorganisasjoner legger ned et stort arbeid for å vinne oppslutning, for så å bli møtt med tall som nådeløst viser at velgerne ikke er helt enige med dem. De fleste svelger skuffelsen, og jobber iherdig videre. Men for noen føles det bedre å skylde på avisen som har publisert målingen, eller på meningsmålingsinstituttet.

Fot tiden er det Folkeaksjonen for en jernbanefri strandsone som lider. Seierssikre etter et godt besøkt folkemøte hvor antall talere som støttet Folkeaksjonens syn var i overveldende flertall, kan de ha trodd at dette også var den jevne velgers oppfatning. I stedet ble de møtt av en meningsmåling hvor 57 prosent sier de vil ha traseen der den går i dag. Slikt er åpenbart ikke til å bære.

På våre debattsider rettes nå hard kritikk mot målingen. 400 spurte personer er for lite, og spørsmålet er ikke formulert slik Folkeaksjonen ønsker seg. Vi registrerer at det aldri er den som gjør det godt på målinger som er i tvil om målingens kvalitet. Folkeaksjonens talsmenn er gode til å arbeide for sitt syn, og kan mye om jernbane. Det bør de fortsette å konsentrere seg om, for kompetansen når det gjelder opinionsmålinger er tilsvarende dårlig. Hamar Arbeiderblad bruker for tiden Sentio som vår samarbeidspartner, og instituttet bruker de samme vitenskapelige metoder som andre seriøse institutter i Norge.

Folkeaksjonen står selvsagt fritt til å bruke sine krefter på å bekjempe tallene. Vi anbefaler at man heller forsøker å overbevise velgerne. Folkeaksjonen har lyktes i skape debatten, men har fortsatt en viktig jobb å gjøre for å opplyse innbyggerne. Da vil tallene også kanskje bli «riktigere», slik Folkeaksjonens Asbjørn Opaas ønsker seg. Skal man lykkes er det ikke sikkert Sentio og Hamar Arbeiderblad er den rette skyteskiven. Vi minner avslutningsvis om at bare 3 av 10 ville ha kulturhus i Hamar ved en meningsmåling i 2010. Ildsjelene for kulturhuset klaget ikke på målingen, men de ga aldri opp.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00