Ringeriksbanen er på frammarsj. Regjeringen vil framskynde byggestart på E16 og Ringeriksbanen med opp til fem år. Det er ikke rart at både Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) og Hamar-ordfører Morten Aspeli (Ap) opplever dette som en trussel mot satsingen på E6 til Hedmarken og jernbanens dobbeltspor. Som Aspeli påpeker betyr dette at kampen om statlige midler hardner til.

Nasjonal transportplan for 2014-23 legger som kjent opp til at jernbanens dobbeltspor skal være ferdig bygget til Hamar i 2024. Men det er tydelig at det nå jobbes hardt for å få Ringeriksbanen fram i køen. Det er begrenset hvor mange prosjekter som kan håndteres samtidig, og derfor kan ikke politikerne i vår region på noen måte ta for gitt at gode intensjoner for E6 og Dovrebanen innfris.Vi forutsetter at ordførerne i kommunene på Hedmarken jobber samlet og målrettet mot både Stortinget og regjeringen for å sikre bevilgningene til E6 og jernbanens dobbeltspor. Vi tror også det er viktig at Hamar kommune holder tempoet oppe i sin utredningsprosess knyttet til valg av trase.Det foreligger en rekke løfter om stor satsing på samferdsel fra den sittende regjeringen. Men vi har også sett at det slett ikke alltid er samsvar mellom politiske løfter og konkrete vedtak. Hvis Ringeriksbanen prioriteres på bekostning av Dovrebanen, er det å holde hele Innlandet for narr, sier Stange-ordfører Nils A. Røhne (Ap). Det er ikke å ta for hardt i.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00