Skolene i Ringsaker opplever stor suksess med sin opplæringsmodell der nye elever fra andre land raskt blir integrert i ordinære klasser sammen med norske elever. Og det er Fagerlund skole som har gått i front med å prøve ut modellen. Etter flere år med en egen innføringsgruppe for minoritetsspråklige elever, valgte skolen i 2010 å la disse elevene gå rett inn på klassetrinnet de tilhører og få all undervisningen sammen med de andre elevene. Erfaringene var så gode at alle skolene i kommunen nå praktiserer denne modellen.

Modellen Ringsaker kommune har gått vekk fra er den som er vanlig i de fleste kommuner, med et eget innføringstiltak for de aktuelle elevene. Fordelen med denne modellen er at en samler elever med det samme behovet for å lære norsk. Ulempen er at de skal lære norsk sammen med ikke kan språket. Dermed har mange opplevd at det har gått tregt i arbeidet med å lære seg norsk.I HA tirsdag sa rektor Kari Storihle Ødegård på Fagerlund skole at erfaringen med den nye modellen er at eleven raskt integreres med de andre elevene, får lettere norske venner og gode resultater på skolen. Men hele skolen har tjent på dette skrittet som er tatt i språkopplæringen. De nye elevene kommer raskere i gang med å snakke norsk, raskere inn i fritidsaktiviteter og skolen får et nærere samarbeid med deres foreldre. Hele lærerkollegiet har fått en verdifull kompetanseutvikling, der en ser på kulturelt og språklig mangfold som en viktig ressurs. Og også norske elever med ulike behov har fått bedre hjelp og støtte ved at undervisningen er blitt organisert på en annen måte.Fagerlund skole og skoleeier Ringsaker kommune har her våget å gå foran og tenke nye tanker om integrering og språkopplæring. Ikke minst ser det ut til å ha vært gjort en god jobb med tilrettelegging og organisering. Og raskere språklæring, bedre skoleresultater og flere norske venner høres ut som en grei oppsummering av hva som bør være suksesskriteriene for en god integrering av barn i det norske samfunnet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00