Nelson Mandela blir av mange, både tidligere venner og allierte og av tidligere fiender, omtalt som en av de aller største statsmenn verden har sett de siste 100 årene. I dag er det nøyaktig 100 år siden han ble født, og det går ikke umarkert hen verden over.

«Nelson Mandela er kanskje det fremste symbolet på kampen mot diskriminering på grunn av hudfarge og rase. På bemerkelsesverdig vis distanserte han seg fra hat og hevn. 27 år i fengsel hindret ham ikke i å utforme et charter for landet sitt som framhevet at Sør-Afrika tilhører alle som lever der, svarte og hvite, og at bare demokrati kan sikre rettighetene til enhver uten hensyn til rase, kjønn eller hudfarge», skrev HA i en lørdagskommentar i forbindelse med hans begravelse i desember 2013.

Nelson Mandela satt i fengsel i 27 år for sin kamp mot det forhatte apartheidstyret i Sør-Afrika. Av apartheidregimet i hjemlandet og høyrekreftene ute i verden, også i Norge, stemplet som terrorist og kommunist. Da han ble løslatt i 1990 gikk han i bresjen for forsoning og samarbeid, noe som brakte ham Nobels fredspris i 1993. «Uretten skal ikke gjemmes og glemmes, men settes lys på slik at en kan komme videre», uttalte han den gang. Et halvt år etter ble han Sør-Afrikas første demokratisk valgte president.

Dagen i dag er ikke bare årsdagen for Nelson Mandelas fødsel. I 2009 vedtok FNs hovedforsamling enstemmig at 18. juli skal markeres som Den internasjonale Nelson Mandela-dagen. FN ønsket å markere Mandelas bidrag til fred, forsoning og menneskerettigheter i verden. FN står også bak et toppmøte der verdensfred står på dagsordenen i september som markering av 100-årsdagen.

I en verden som de siste 100 årene har vært dominert av hat, vold og udemokratiske regimer, har Nelson Mandela framstått som et lyspunkt. Hans arbeid og ideer har dessverre fortsatt aktualitet, de siste årene kanskje i økende grad. Derfor bruker vi denne dagen til å minne om hans liv. «Bedøm ikke meg etter hva jeg har oppnådd, men etter hvor mange ganger jeg har klart å reise meg når jeg har falt», har han uttalt. I dag er vi også opptatt av hva han klarte å oppnå.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00