Det som en gang var Hamars paradegate blir stadig mer folketom. Ordfører Einar Busterud (BBL) sier byens handelssentrum er «i stabilt sideleie». Dessverre må vi si oss enige i beskrivelsen.

Mye har vært sagt og skrevet om utviklingen av sentrum. Kjøpesentrene som utkonkurrerer butikkene i gågata er et tilbakevendende tema. Gårdeiere som har for høy leie er også noe handelsstanden peker på som en årsak til butikkdøden. Og hva slags utvalg av butikker skal det være? Nisjebutikker sier ekspertene, men den ene nisjebutikken etter den andre må melde opphør.

Synspunktene har vært mange, men lite har vært gjort. Nå kommer Hamar kommune på banen med et forsøk på å ta et samlende grep. Busterud foreslår å ansette en sentrumssjef, en slags «Mr. sentrum». Vi tar for gitt at det ikke betyr at stillingen er forbeholdt en mann, og hilser initiativet velkommen. Hvis passitiviteten fortsetter vil vi nemlig alle kunne bivåne at Hamar sentrum avgår stille ved døden.

Ordføreren har selvfølgelig rett i at det er nisjebutikker som har livets rett i sentrum. Fiskebutikken Knustad & Holen er lett å peke på, med et ry langt utover regionens grenser. Men hva med alle de andre som prøver, og må gi opp? Vi må nok erkjenne at det å smykke seg med betegnelsen nisjebutikk ikke er nok. Man må treffe et behov hos kundene, og dessuten kunne tilby kvalitet. Det er nettopp dette som gjør Knustad & Holen til en suksess.

Samtidig trenger noen av nisjebutikkene litt tid til å få omsetningen i gang. Kan en sentrumssjef være et bindeledd mellom gründere og gårdeiere kan det kanskje gi resultater. Her bør kommunen også bruke kompetansen til Hamarregionen utvikling, og hjelpe butikkdrivere gjennom den første fasen. Dessuten trengs det en samlet plan for tilbudet i sentrum så det framstår konkurransedyktig. Det er oppgaver nok for den nye sentrumssjefen.

Les også
NYHET Einar Busterud er ikke fornøyd med ståa i Hamar sentrum.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00