Det er lov å erkjenne at man ikke har fått det til. Derfor setter vi pris på at Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) reagerer så raskt når hun ser at påstanden om at Ungdommens kommunestyremøte bare har blitt en pyntegjenstand, faktisk har noe for seg. Nå ber hun rådmannen legge fram en ny sak om hvordan Ungdommens kommunestyre skal fungere.

Hun gir dessuten ungdommens egen ordfører Thomas Skyberg rett i at han med fordel kunne fått lov til å dra rundt på de andre skolene og snakke med elevene. Det viser seg at det også er politisk vilje til å arrangere møte om trafikksikkerhet med rektorer, FAU og elevråd.

Thomas Skyberg har slått i bordet og fått gjennomslag på alle punkter. Det er en seier for ungdommene som engasjerer seg i Ungdommens kommunestyre. Men det er også en seier for Ringsaker kommune, som dermed ikke lenger går glipp av friske og vettuge synspunkter fra en generasjon som snart skal få stemmerett. Ordførerens inngripen er en anerkjennelse av hvor viktig det er å forsøke å skape politisk interesse hos en generasjon som i for stor grad ser på de politiske prosessene lokalt og nasjonalt som noe som ikke angår dem.

Når Ringsaker nå får mer form på sitt ungdomskorrektiv, får det ordinære kommunestyret også viktige impulser i arbeidet sitt. Det bør være noe å tenke på for de andre kommunene i regionen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00