Nå skal endelig de homofile få rett til å gifte seg i den norske kirke. Vi skriver endelig, fordi det har vært en lang og seig kamp for å komme dit. Vi skriver endelig, fordi vi ikke kan se noen rimelig grunn til at de som har homofil legning skal nektes å gifte seg i en kirke som vanligvis snakker om nestekjærlighet, og i sine prekener vektlegger at vi alle er like for Gud.

Kirkemøtet har nå fastslått at det skal utarbeides en egen liturgi som også kan brukes av homofile. Som et lite kompromiss får mindretallet fortsatt lov å bruke den gamle hvis det er ønsket av dem som skal vies. Kirkens ledere har strittet imot lenge. Aftenpostens kommentator Frank Rossavik pekte i går på at Bispemøtet i 1954 gikk mot å oppheve straffelovens paragraf 213, som forbød seksuelle handlinger mellom menn. Først i 1973 ble dette tillatt.

Sakte, men sikkert har den konservative delen av kirken tapt skanse etter skanse. Først i 2007 kunne homofile bli ansatt som prester. Mange biskoper har kjempet lenge for å slippe å vie homofile. Nå er også dette slaget tapt. Og motstanderne gjør klokt i å akseptere at nederlaget er et faktum, og jobbe videre innenfor kirken med den nye liturgien. Debatten om homofiles plass i kirken har i altfor mange år ridd kirken som en mare.

Det som også er viktig med dette vedtaket er at det ikke er et resultat av at en regjering har presset statskirken til en slik beslutning basert på sine egne politiske verdier. Det er kirken selv som har hatt hånd om prosessen. Vedtaket kommer som et resultat av en langvarig debatt, hvor kirkevalget fikk en helt annen betydning enn tidligere.

For første gang ble det presentert egne lister som velgerne kunne stemme på. For første gang var det et reelt valg som handlet om de verdier kirken sto overfor. Og selvsagt har det aldri vært høyere deltakelse ved et kirkevalg noen gang. Velgerne har ønsket en avklaring, og de har gitt et tydelig svar.De homofile har nå fått rett til å gifte seg i kirken. Vedtaket er en folkekirke verdig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00