Kristelig Folkepartis leder innså til slutt det som har vært åpenbart en stund. Kampen for legenes reservasjonsrett var en tapt kamp. Forsøket på å få dette til å se ut som noe annet enn en uthuling av abortloven mislyktes. Knut Arild Hareide strakk våpen ved inngangen til helgen, og dermed kunne en lettet helseminister Bent Høie (H) innkalle til pressekonferanse. Med Hareides retrett var Høyre i ferd med å bli stående som det eneste partiet som sto bak kravet om at fastlegene skulle ha rett til å reservere seg mot å henvise en kvinne til et abortinngrep. Det er ikke Høyres politikk.

Høie er en svekket helseminister. I 2012 var han tydelig på at fastlegen hadde plikt til å henvise en kvinne til abort hvis hun ønsket det. I februar i år sa han bombastisk at legene ville få reservasjonsrett, og at dette ikke var noe diskusjonstema. Nå er han tilbake til sitt opprinnelige standpunkt. Slike helomvendinger skaper ikke tillit.

Men det nye grepet er en effektiv løsning på en situasjon hvor regjeringen hadde malt seg inn i et hjørne. Fastlegens rolle når det gjelder henvisning til abort tas ganske enkelt bort. Dermed kan både regjeringen og Legeforeningen komme ut av saken uten det totale nederlag. Riktignok kjenner vi ikke innholdet i den nye forskriften ennå, men det vil uansett ikke være grunnlag for det kraftige politiske opprøret vi har sett i månedene etter at regjeringen presenterte forslaget om reservasjonsrett.

Denne saken er først og fremst en seier for kvinnebevegelsen og det sterke folkelige opprøret. Regjeringen forsto altfor sent hvilken sprengkraft abortsaken har. Demonstrasjonstogene i gatene var større enn på mange, mange år. Opprøret gikk fra landsende til landsende, og lokale ordførere sto i kommune etter kommune opp mot sin egen regjering. Derfor gratulerer vi i dag kvinnebevegelsen med en viktig seier. Det blir lenge til noen igjen vil våge å forsøke å svekke abortloven.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00