Onsdag fikk Jan Tore og Johs. Hemma klar beskjed. 22 av de 26 ulovlige byggverkene må rives. Bare to av Planutvalgets medlemmer var villige til å se gjennom fingrene på privatiseringen av strandområdet. Dermed er det et stort og tverrpolitisk flertall bak beslutningen. Siden dette har vært en stor, vanskelig og kontroversiell sak for kommunen, er det viktig at vedtaket står så sterkt som det gjør.

Med vedtaket i Planutvalget er lista lagt for de øvrige sakene. Hemma-fetternes ulovligheter var de mest omfattende, og nå vet alle hvor nivået ligger. Enda viktigere er det at kommunen har satt standarden for framtidige ulovlig bygging. Med dette vedtaket er det ikke lenger mer eller mindre fritt fram i Ringsaker kommune. Derfor er vedtaket en seier for alle dem som samvittighetsfullt fyller ut de byggesøknadene de er pålagt, og forholder seg til gjeldende regler.

Både utbyggerne selv og andre har forsøkt å skape et bilde av at de ulovlige hyttene og bryggene har gjort området mer tilgjengelig for allmennheten. Politikerne har imidlertid gjennomskuet illusjonen av at dette har blitt et friområde for alle. Som ordfører Anita Ihle Steen (Ap) påpekte, er det mange som forteller at privatiseringen gjør Næra utilgjengelig. Allmennheten var i realiteten utbyggernes familie, venner og naboer.

Planutvalget er rett og slett overbevist om at Hemma-fetterne bygget og håpet de ikke skulle bli avslørt. Og når noen bygger uten at det får konsekvenser, følger andre gjerne etter. Slik skapes det en ukultur, og det er den Ringsaker kommune satte foten ned for med vedtaket i Planutvalget. Som Høyres Odd-Hermann Roel Børke uttalte: Et ja til dette ville bety anarki. Det får vi ikke nå. Saken vil sikkert bli anket. Men Fylkesmannen har vært krystallklar i sine føringer, og utfallet er egentlig gitt. Kommunen har vist at ærlighet varer lengst.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00