Norske kommuner må forberede seg på å ta imot langt flere flyktninger enn først antatt. Statsminister Erna Solberg (H) har nå gått ut med et anslag på 60.000 flyktninger til Norge over to år. Til nå har kommunene blitt forespeilet at antallet vil være under halvparten av dette. Men Regjeringen har bare fått ja fra kommunene til å bosette 11.500 flyktninger. Det er altså et betydelig gap mellom hva regjeringen forventer, og hva ordførere og rådmenn anser som mulig.

Områdedirektør Helge Eide i Kommunenes Sentralforbund (KS) peker på at bolig og arbeid er de viktigste utfordringene for å løse flyktningkrisen.

Overfor Aftenposten avviser han at man kan forvente at kommunene skal klare å løse flyktningsituasjonen alene. Både Nav, næringslivet og private krefter må bidra for å skaffe folk jobb og bolig.

Uansett er det klart at det store antallet flyktninger som nå kommer til hele Europa, vil få betydelige konsekvenser. Situasjonen på arbeidsmarkedet er forverret også i Norge. I går varslet Nav en arbeidsledighet på seks prosent. Dette gjør det ikke enklere å få flyktningene godt integrert i kommunene.

Statsminister Erna Solberg har varslet at skattekuttene vil bli 2,3 milliarder kroner mindre, fordi det nå må bevilges mer penger til å ta imot flyktninger. Slik mister regjeringen også muligheten til å gi budsjettet en ønsket politisk profil.

Saken har i tillegg stor sprengkraft innad i det borgerlige samarbeidet. Fremskrittspartiet nekter å være med på å administrere en strøm av flyktninger til Norge. Å redusere antall asylsøkere er en av partiets viktigste merkesaker. Den preget også valgkampen til Frp før siste stortingsvalg.

På motsatt side står KrF, som er opptatt av at Norge må ta sin del når Europa utfordres på flyktningenes situasjon. Det kan bli svært krevende for Erna Solberg for å holde regjeringen samlet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00