Harald Føsker fra Hamar har gjort et så betydelig arbeid både nasjonalt og internasjonalt innenfor kriminalomsorgen at han slås til ridder av Kongen. Samtidig var han nær ved å miste livet da bomben smalt i Regjeringskvartalet. Føsker har i dag bare 15–20 prosent av synet i behold.

Harald Føsker sier i et intervju med Hamar Arbeiderblad at kriminalomsorgen har beveget seg i riktig retning. Straffedømte skal ikke bare gjennomføre den soningen de er ilagt. Føsker peker på at det også er en viktig oppgave å rehabilitere fangene, så de kan komme tilbake til samfunnet. Derfor tar han avstand fra påstander om at innsatte har det for bra i norske fengsler. Føsker mener det er selve frihetsberøvelsen som rammer hardest.

Paradoksalt nok er Anders Behring Breivik en av dem som nyter godt av det livslange arbeidet Føsker har utrettet for kriminalomsorgen. Når Breivik kan skrive brev og studere mens han sitter i fengsel, er det en følge av de grunnleggende rettighetene alle innsatte i Norge har. Det ville ikke vært vanskelig å forstå hvis Føsker satt med både bitterhet og hevntrang, etter at han så vidt overlevde terrorangrepet. Harald Føsker sier i stedet at rehabilitering forutsetter selverkjennelse. Hvis Breivik klarer å ta innover seg hvilke handlinger han har begått, vil følelsen han sitter med være verre enn det er å sitte i fengsel.

Intervjuet med Harald Føsker er tankevekkende. Resonnementene representerer de beste holdningene etter 22. juli, da det norske folk var opptatt av verdighet i stedet for hevn, og en korrekt rettsprosess. Dessverre har samfunnsdebatten på mange måter vendt tilbake til tiden før terrorangrepet. Terrorofferet Føsker står fortsatt fjellstøtt ved de prinsippene han har fulgt gjennom et langt yrkesliv. Det avtvinger respekt.

Les også
NYHET For fire år siden holdt han på å bli drept av Anders Behring Breivik. 
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00