Etter 27 år som medarbeider hos Norsk Tipping har rådmann Imsdalen mye kompetanse som Oslo-selskapet Charitech As trenger når spillmonopolet skal utfordres.

Imsdalen sier til Hamar Arbeiderblad at han spurte seg selv om styrevervet kunne medføre habilitetsproblemer. Han kom til at svaret var nei. Det er vi enige med Imsdalen i. Det er ikke mangel på habilitet som gjør at Løten-rådmannens nye styreverv er dypt problematisk. Langt vanskeligere er det at Imsdalen stiller seg i spissen for et angrep på inntekter som alle norske kommuner kan nyte godt av. Som Hamar Arbeiderblad påviser fikk kommunene på Hedmarken i fjor 26 millioner kroner av spillemidlene til Norsk Tipping. De gikk til utvikling av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Disse pengene forsvinner hvis Tollef Imsdalen og andre private spillaktører får suksess.

At den jevne spiller ønsker seg flere spillfirmaer for å få alternativer kan vi forstå. Av en rådmann forventer vi større evne til refleksjon. Det er vanskelig å skjønne at Imsdalen kan sitte som rådmann og foreslå søknader om spillemidler på vegne av Løten kommune, og samtidig bekjempe spillemidlene fra sin nye framskutte posisjon. Imsdalen er ikke inhabil, men han har svekket sin troverdighet.

Det er selvsagt legitimt å arbeide for å fjerne det norske spillmonopolet. Vi har for tiden en regjering som åpner for andre aktører. Men det er ikke troverdig å tjene penger på å motarbeide Norsk Tipping, samtidig som man som rådmann nyter godt av de statlige spillemidlene. Flere store idrettsprofiler har blitt utestengt fordi de mottar honorar fra utenlandske spillselskap. Etter vår oppfatning havner Løten-rådmannen i samme kategori. Ordfører Bente Lilleøkseth bør fortelle Imsdalen at han må velge om han vil være rådmann i det offentlige byråkratiet, eller om han vil jobbe i spillbransjen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00