Kan prislappen på 12 milliarder kroner for å opprettholde dagens sykehusstruktur være det som skaper bevegelse i sykehusdebatten? Det er hva det koster å oppgradere og vedlikeholde dagens sykehus i Innlandet. Dette er prislappen på det såkalte «nullalternativet» som er et av alternativene som skal utredes før Sykehuset Innlandet vedtar ny sykehusstruktur neste sommer. Det er i alle fall planen, etter at tempoet er forsert.

Sykehusaksjonist Ivar Solum fra «Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsa» kalte det nådestøtet for dagens sykehusstruktur. Dessverre er vi ikke fullt så optimistiske. Denne saken avgjøres som kjent av fylkespolitikerne i Hedmark og Oppland. Høyre og Arbeiderpartiet er på ingen måte samstemte over fylkesgrensa når det handler om sykehus. Og siden «folkebevegelsen» så langt ikke er det i gavnet men bare i navnet, er det ingen sterk opinion som presser politikerne til å vedta et storsykehus.

Likevel kan vi håpe at en prislapp på 12 milliarder kroner får fylkespolitikerne til ikke bare å legge vekk nullalternativet, men også innta en mer framoverlent holdning til hele prosessen. Etter vårt syn er det bare to alternativer som er realistiske: Ett hovedsykehus, eller et sykehus i hvert fylke.

Vår vurdering er at et felles storsykehus for Innlandet er det beste alternativet for Innlandet. Det vil gi mest medisinsk kompetanse, og den beste ressursutnyttelsen. Men som vi har påpekt tidligere, bør dette alternativet legges bort hvis det ikke er politisk vilje både i Oppland og Hedmark. Det går en grense for hvor lenge utredningsarbeidet skal pågå uten at vi kan se tegn til et politisk gjennombrudd for denne tanken. Om prislappen på 12 milliarder kroner ikke bidrar til et taktskifte, bør man snarest se på muligheten for et sykehus i hvert fylke. Som i så mange regionale spørsmål handler det også om å være godt posisjonert i kampen om statlige bevilgninger. Når det gjelder helsemilliardene bør det bekymre oss at Innlandet er langt bak i køen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00