En av årsakene er selvsagt at både Høyre og By- og bygdelista nå har tonet flagg. Begge partier fronter nå kravet om en jernbanefri strandsone. Dermed har jernbanesaken fått en viktig plass i valgkampen. Det hevdes fra enkelte hold at politikerne bør avholde seg fra å gå ut med slike meninger midt i valgkampen. Det synes vi er en underlig oppfordring. Velgerne har rett til å vite hva politikerne mener før de går til urnene. Da vet vi hva de vil jobbe for i dette viktige spørsmålet de neste fire årene.

På samme måte kan vi heller ikke forstå at det skal være et «demokratisk problem» at noen partier ikke toner flagg. Det må være et helt legitimt standpunkt å si at man vil vente på uteredningene til Jernbaneverket.

Den nye vendingen i jernbanesaken legger press på Arbeiderpartiet. Ordfører Morten Aspeli (Ap) har til nå nøyd seg med å si at han ikke vil mene noe før utredningsarbeidet er gjort. I forrige uke rykket imidlertid ledelsen i Hamar Ap ut med et mer forklarende debattinnlegg som begrunner partiets holdning.

Vi slutter oss til oppfordringen om å unngå billige slagord som «monsterbru» og «tog som dundrer gjennom byen». Det finnes ikke enkle og skråsikre løsninger i denne saken, slik vi hyppig har sett framført. Derfor er det absolutt legitimt av Hamar Ap å vente med sitt trasévalg til høsten 2016. Det er for tidlig å beslutte en trase nå, før pris og konsekvenser er kjent.

Derimot er vi uenige i at vi bare kan vente på svarene fra Jernbaneverket. Statens jobb er å sørge for at dobbeltsporet bygges raskest og billigst mulig. Hamar kommune må sørge for at det også får en god effekt for byutviklingen. Vi etterlyser en tydeligere visjon fra Ap for hvordan byen skal utvikle seg på lang sikt. Det tror vi velgerne gjør også. Klare oppfatninger om hvordan Hamar skal se ut i framtida, er et godt verktøy når Jernbaneverket konkluderer. Det er på dette punktet vi synes byens største parti i for stor grad har trykket på pauseknappen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00