Ønsket om å sende asylsøkere ut av Norge kjenner åpenbart ingen grenser. Nyheten om at Mahad Abib Mahamud er fratatt sitt norske statsborgerskap av Utlendingsdirektoratet (UDI) har skapt voldsomme reaksjoner. Den 30 år gamle bioingeniøren, som jobber ved Ullevål sykehus, kom som enslig asylsøker til Norge da han bare var 14 år gammel, Mahamud sa den gangen, og holder fortsatt fast ved, at hans opprinnelsesland er Somalia. UDI mener imidlertid at det nå foreligger bevis for at han løy, og at han egentlig kommer fra det lille landet Djibouti.

I 17 år har Mahamud oppholdt seg i Norge, skaffet seg en utdanning og stiftet familie. Det er betegnende at han ifølge Klassekampen får fortsette å jobbe ved Ullevål sykehus fordi han anses å ha verdifull kompetanse.

Det er allerede klart at Mahamud kommer til å kjempe for sitt norske statsborgerskap i rettssystemet. Saken behandles i februar. Men uavhengig av hvilke beviser UDI måtte føre, vil vi foreslå at både innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) utlendingsmyndighetene finner seg mer presserende utkastelsessaker enn denne.

Regjeringen har allerede begrenset asylanttilstrømmingen til Norge kraftig. Vårt land er kjent som et av de mest restriktive i Europa, og vi har det laveste antall asylsøkere på 20 år. Hvis det skal brukes ressurser på å grave i 17 år gamle asylsøknader skapes det et inntrykk av at Norge nærmest skal renses for innvandrere.

De som jukser med statsborgerskapet må avdekkes og sendes ut, sier Sylvi Listhaug på sin Facebook-side. Prinsipielt er dette riktig, men det må også være lov å bruke fornuften. I denne saken er den fraværende. Hvis Mahamud mister sitt statsborgerskap fratas han retten til legehjelp, identitetspapirer og retten til å arbeide. Det kan ikke være i noens interesse å sette en skattebetalende norsk borger i en slik situasjon. UDI får eventuelt heller akseptere at undersøkelsene som ble gjort rundt Mahamuds asylsøknad i 2003 ikke var gode nok. Dette er meningsløs bruk av ressurser.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00