Når dette leses har det skjedd eller er i ferd med å skje en historisk begivenhet i distriktet. Da vil det første toget ha rullet på den aller første nye strekningen av Dovrebanen her i fylket. Ikke siden 1880 har det rullet tog på en ny togtrasé i distriktet. Riktignok er det kun ett spor i den nye traseen for dobbeltspor som blir tatt i bruk nå, og riktignok står mye arbeid og mange prøvelser for ansatte og reisende igjen før det nye dobbeltsporet mellom Minnesund og Kleverud sør for Espa blir innviet 19. oktober 2015. Men nå høster vi den aller første gevinsten av denne utbyggingen.

Det nye sporet er en del av det såkalte Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, der det bygges firefelts motorveg og dobbeltspor på Dovrebanen fra Minnesund og inn i Stange. Prosjektet er det største noensinne her i distriktet. Den parallelle utbyggingen har blant annet som effekt at en får en langt mer rasjonell bruk av fjellmasser når en kan se to anlegg under ett. Det har gitt betydelige kostnadsbesparelser. Dobbeltsporet skal være framme i Hamar i 2024. Motorvegen vil ligge klar flere år tidligere.

Det er en strekning på 700 meter nytt spor som blir tatt i bruk i dag. Sporet strekker seg fra Morstua omtrent på fylkesgrensa og nordover mot Strandlykkja. I oktober blir en strekning på 2,1 kilometer åpnet lenger sør. I oktober neste år vil det være bygget til sammen 17 kilometer nytt jernbanespor. Planleggingen av sporet videre nordover til Hamar er så smått kommet i gang. I løpet av høsten er det ventet å bli lagt fram forslag til et planprogram. I dette programmet blir det foreslått hvilke alternativer for Dovrebanen det skal jobbes videre med. Det ligger an til få konflikter før en når Hamar-grensen. Derfra og inn til byen er derimot interessen og engasjementet rundt mulige alternativer stort. Men dette blir det rikelig med anledninger til å komme tilbake til. I dag skal vi glede oss over at det første grepet er tatt for det store samferdselsløftet for innlandet.

Så god morgen, kjære HA-leser. Det er en historisk dag i dag.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00