Noen ganger skal vi bare være glade for at hellet er med oss. Akkurat nå gjelder det Hamar kommune, som har fått minustall til å bli plusstall. Kommunen var på vei inn i en økonomisk uføre, med en drift som ikke lenger var i balanse. Nå gir en uventet økning i skatteinntektene og høyere renteinntekter enn planlagt plutselig et overskudd for 2015 på 45 millioner kroner.

Det er all grunn til å glede seg over dette resultatet. I valgkampen i fjor spådde ordfører Einar Busterud (BBL) demonstrasjonstog i gatene, som følge av kutt i de kommunale tjenestene. Protestene har uteblitt, og kommunen har nå et noe større pusterom.

Samtidig er det klart at dette er engangsinntekter, som ikke Hamar kommune kan budsjettere med i årene som kommer. Det er fortsatt behov for å gjøre noe med kommunens generelle drift. Det aller viktigste grepet er kanskje at budsjettoverskridelser hos kommunens enheter ikke lenger aksepteres. Her har Hamar kommunes gunstige økonomi gjennom mange år kanskje bidratt til politisk aksept for en for svak økonomistyring.

Derfor er det betryggende at rådmann Bjørn Gudbjørgsrud fortsatt holder fast ved at budsjettet for 2017 må kuttes med 30 millioner kroner. Rådmannen har tydeliggjort hvor reduksjonene må komme. Blant annet skal Nav-ledelsen få stønadsnivået ned. Derfor blir det interessant å se om 2016 vil vise at kommunen drives mer effektivt, uten at det i for stor grad rammer innbyggerne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00