«Alle skal med». Slik lyder Arbeiderpartiets fyndige slagord. Og det må vel kalles en god intensjon. Problemet oppstår når det koster noe å få alle med. Ved Ringsaker arbeids- og opplæringssenter (AO-senter) jobber utviklingshemmede for fire kroner timen. Foreldrene til AO-senterets brukere har i årevis kjempet for at de skal få en høyere timebetaling. Riktignok har brukerne trygd ved siden av, så lønnsutbetalingen ved AO-senteret kommer i tillegg. Likevel har det vært sterke reaksjoner på den usle lønna.

Også Norsk Forbund for Utviklingshemmede har reagert, og bedt Ringsaker kommune øke satsen. Derfor er det en gladsak at formannskapet nå har vedtatt å heve timesatsen på de såkalte «oppmuntringspengene» til åtte kroner timen. Det koster riktignok kommunen 100.000 kroner, men det er en bevilgning som fyller slagordet «alle skal med» med et virkelig innhold.Noen vil sikkert hevde at det offentlige allerede har betalt for aktiviseringen av brukerne på AO-senteret gjennom trygdeutbetalingen.Vi er enige med foreldrene i at fire kroner timen smaker av å latterliggjøre senterets brukere. Det handler om å vise respekt for dem som ikke er fullt ut funksjonsdyktige i samfunnet vårt, og verdsette også den innsatsen de yter ut fra de kriteriene som alle vi andre regner som viktige i livene våre. Derfor vil vi rose politikerne i Ringsaker for å ha vedtatt denne lønnsøkningen. Det er kamp om ressursene når et budsjett skal vedtas. Her har formannskapet gjort en prioritering av de utviklingshemmede.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00