Møbelvarehuset Ikea flytter inn i Nydal og har allerede ansatt 25 mellomledere. De begynner i jobben om fire uker. Nå leier de Prøysenhuset for å gjennomføre massejobbintervjuer, med søkere til alle de andre stillingene som er lyst ut. Så langt har 2.008 mennesker søkt jobb hos kjeden som snart åpner i Ringsaker.

Ikeas etablering i vårt distrikt går altså ikke upåaktet hen. Ikke hos myndighetene, vegvesenet eller mediene, ikke hos naboene til næringstomta, ikke hos andre bedrifter i området vårt - og selvfølgelig ikke hos forbrukerne. Mens svært mange «elsker» Ikea-konseptet, har andre et mer anstrengt forhold til den svenske giganten. Noen vil mene at oppmerksomheten vi gir dem, den redaksjonelle omtalen i avisene og debattene omkring bedriften, gir Ikea ufortjent mye gratisreklame. Det kan man argumentere for. Imidlertid er det hevet over tvil at en slik etablering er av stor betydning for både Ringsaker kommune og et stort omland rundt. Slik er det med denne type magneter, de skaper ringvirkninger langt inn i andre bransjer og sektorer. Det handler om trafikkavviklingen når man vet at 1,2 millioner kunder er estimert å reise innom Ikea Ringsaker hvert år. Ikke minst handler det om nye arbeidsplasser i vårt distrikt. 600 jobbsøkere intervjues på Prøysenhuset, og etter hvert ansettes rundt 200 mennesker.

Det dreier seg om den økte konkurransen andre møbelforhandlere vil oppleve, men også om prinsippet at «når det regner på presten, drypper det på klokkeren». I snitt vil 3.350 mennesker være innom Ikea hver dag, med 1.400 biler. Dermed framstår Nydal som et attraktivt område også for andre næringsdrivende når «fluepapiret» Ikea tiltrekker seg kunder man antar er interessert i å handle andre varegrupper når de først er ute med bilen. Man kan like det eller mislike det, men når Ikeas gjennomsnittskunde er på varehuset deres nesten sju ganger i året, er det bare for annet lokalt næringsliv å lete etter muligheter for selv å lete fram synergieffekter man kan tjene på.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00