Den svekker elevenes vern mot alvorlige krenkelser, mente berørtes organisasjoner og erfarne jurister på området da Stortingets utdanningskomité hadde åpen høring om Regjeringens forslag til endringer i Opplæringsloven mandag. Lovforslaget skal avgis i midten av mai.

Et av de viktigste ankepunktene mot det nye lovforslaget er punktet om barnets opplevelse av mobbesituasjonen. Etter dagens lov er det barnets subjektive opplevelse av trygghet på skolen som avgjør om retten til et mobbefritt skolemiljø er brutt. En studie gjort ved Senter for atferdsforsking viser at dette på langt nær blir godt nok fulgt opp. Studien viser at det i mange tilfeller foregår en maktkamp der skolens erfaring og kompetanse vinner over foreldrenes og elevens opplevelse av situasjonen.

I det nye forslaget blir barnet som står midt oppe i en mobbesituasjon fratatt denne soleklare retten til selv å kunne sette ord på det og å ha retten på sin side. I forslaget heter det at det er «skolens faglige vurdering av hva foreldrene med rimelighet kan forvente» som avgjør. Det er altså den påvist sterkeste part som nå skal vinne fram.

Den erfarne mobbeadvokaten Tor Kielland sa under høring at lovendringen vil gjøre det enda enklere å unnlate å ta ansvar og feie ting under teppet. Og «når vi allerede vet at det største problemet i mobbesaker er bagatellisering, bortforklaringer og mangel på ansvarstaking, er dette dypt problematisk». Ekspertisen kaller dagens lov god nok. Den trenger bare å bli fulgt opp. Regjeringen bør her lytte til ekspertisen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00