Thomas Langeland Jørgensen, leder for Hamar Arbeiderparti brukte ikke lang tid på å skyte ned forslaget om å legge ned Kåtorp bo- og aktivitetssenter med 29 omsorgsleiligheter. Det er helse- og omsorgsavdelingen som har kommet med forslaget, for å synliggjøre et innsparingsbehov på 10 millioner kroner. Vi er enige med Jørgensen i at dette framstår som svært drastisk. Det ville også harmonert dårlig med valgprogrammet til Ap.

Men vi antar det finnes andre muligheter til kutt også i eldresektoren. Problemet nå er at det ikke har kommet noen kuttforslag som har fått politisk støtte. Det klareste signalet er at nettopp eldresektoren skal skjermes.

Vi er enig med ordfører Aspeli i at «bestemor ikke skal ta hele regningen». Men vi vil samtidig advare mot forslag som å heve SFO-prisen og fjerne søskenmoderasjonen i barnehagene, som er andre kuttforslag. At Hamars barnehageopptak ikke behøver å være bedre enn loven tilsier, er opplagt. Men hvis den store regningen sendes til småbarnsforeldrene, rammer vi de som er i en fase av livet hvor økonomien er alle mest presset.

I denne prosessen bør man også se på det administrative apparatet i kommunen, og muligheten for å begrense antall stillinger. Uansett synes det klart at ingen sektorer kommer gjennom dette uten noen form for kutt. Det tror vi også må gjelde helse- og omsorgsavdelingen, som er det aller største budsjettområdet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00