Eldre, hjelpetrengende mennesker som ønsker et tilbud utover det kommunen tilbyr, kjøper i økende grad tjenester fra private aktører. Aftenposten har denne uka avdekket at en sterkt slagrammet person har brukt 80.000 kroner på tilleggstjenester for å ha noen å snakke med, hjelp til spising og adgang til frisk luft. Andre betaler for ekstra rengjøring og en tur ut en gang i uka.

Hver og en av oss har selvsagt rett til å betale for de private tjenester vi ønsker. Vi synes likevel det er bekymringsfullt at det er en økende tendens til at det er på denne måten de eldre forbedrer standarden når de er på offentlig institusjon. Slik får vi et nytt klasseskille blant landets pensjonister. Det forteller også at det kommunale tilbudet ikke oppleves som godt nok. Fortsetter denne utviklingen vil en sykehjemsplass bli et minimumstilbud til dem som ikke har råd til noe annet.

Derfor er det viktig at vi vet at kommunen vi bor i kan tilby et grunnleggende nivå på helse- og omsorgstjenester. Det er med bekymring vi ser at sentrale politikere i Høyre og Fremskrittspartiet ikke ser noen faresignaler ved utviklingen. Carl I. Hagen som er Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, sier til Aftenposten at han synes det er kjempefint at noen kan kjøpe seg private tilleggstjenester. Høyres helse- og omsorgspolitiske talskvinne Tone Trøen Wilhelmsen, synes ikke det er noe problem at noen ønsker å kjøpe private tjenester for å dekke de behov de føler er viktige for dem.

Vi etterlyser et annet utgangspunkt enn høyrepartiene her legger for dagen. Er det offentlige tilbudet godt nok til at det dekker de behov som er viktige for våre eldre i deres siste del av livet? Dette bør også være en sentral problemstilling i hver av kommunene her i Hamar-regionen. Vi ser tegn til at den offentlige eldreomsorgen smuldrer sakte opp, mens den private får stadig bedre fotfeste. Ingen kan frata den enkelte retten til å gjøre egne valg. Men for den som ikke har råd, er valgmulighetene ikke til stede. Det er en bekymring Høyre og Frp åpenbart ikke deler.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00