Enda en gang ser vi at konserntoppene i mediebransjen sikrer seg en avlønning som skaper sterke reaksjoner. Det var Dagens Næringsliv som i påsken avdekket at konsernledelsen i Egmont økte sin totallønn til 45.4 millioner kroner. Dette skjer samtidig som norske TV2, som eies av Egmont, forsøker å sikre en statsstøtte på 135 millioner kroner i forbindelse med den såkalte TV-avtalen for kommersielt allmennkringkasterinnhold.

Mens TV2 har gjennomgått en tøff nedbemanningsprosess de siste årene, har konsernsjefen og visekonsernsjefen i eierselskapet Egmont en samlet lønn på drøye 45 millioner kroner.

Ifølge Dagens Næringsliv tjener de to mer enn dobbelt så mye som de to tilsvarende topplederne i Schibsted. Med en samlet godtgjørelse på 19,6 millioner kroner er heller ikke Rolv Erik Ryssdal og Trond Berger direkte underbetalt.

Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson, stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) sier til DN at avlønningen av Egmont-toppene gjør at de framstår som om de er frakoblet virkeligheten. Det er dessverre ingen overdrivelse. Mediebransjen har gjennomgått en kraftig nedbemanning vi på ingen måte ser slutten på. Bransjeorganisasjonene kjemper for å få politisk aksept for statlige særordninger i en krisetid, Samtidig forsyner konserntoppene seg av overskuddet som om mediebransjen opplever økonomisk høykonjunktur.

Et midlertidig fritak fra arbeidsgiveravgiften er blant de forslagene en samlet bransje har ønsket seg fra politikerne. Det har foreløpig ikke blitt møtt med særlig stor entusiasme. Årsmeldingen til TV2-eierne hvor konsernledelsens avlønning framgår, er en gavepakke for dem som vil hevde at mediebransjen som mange andre næringer som opplever vanskelige tider, bør klare seg selv. Det burde konserntoppene i Egmont selv forstått og tatt konsekvensen av ved å takke nei til et lønnsnivå som tyder på at de ikke har magemål. Mangelen på kontakt med omverdenen er dessverre påtakelig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00