Lederen for fylkespartiet, Per Gunnar Sveen, er allerede i angrepsposisjon. Han sier til Østlendingen at han er klar hvis nominasjonskomiteen vil ha ham. Knut Storberget selv peker på Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset som han beskriver som et ungt politisk talent.

Hedmark Arbeiderparti har ikke råd til å overse de unge, politiske talentene som finnes. Derfor bør nominasjonskomiteen gjøre en grundig jobb før nominasjonslisten settes opp. I dag har Anette Trettebergstuen andreplass. Hun er fylkets fremste politiker, og er inne i sin tredje periode på Stortinget. Hun er også den eneste politikeren fra Hedmark Ap som nevnes når statsrådsposter vurderes. Hun var dessuten inne i bildet som en av mange kandidater da nestledervervet i Arbeiderpartiet ble besatt. Trettebergstuen bør være et opplagt valg som partiets førstekandidat i Hedmark.

Det er også grunn til å følge med på Stanges unge varaordfører, Trine Lise Stårvik. Selv om hun i dag ikke er aktuell for en av de øverste plassene, er det viktig å vise at hun er en politiker for framtida. Stårvik markerte politisk styrke da hun talte sitt eget lokallag midt imot, ved å si ja til å vurdere sammenslåing med Hamar kommune. Uansett hva man måtte mene om kommunereformen er det en styrke når en ung, kvinnelig politiker tør å være så tydelig. Vi skulle veldig gjerne sett Anita Ihle Steen høyt oppe på lista, men hun har utelukket seg selv. På Hedmarken er det kvinnene som er de sterkeste profilene i Arbeiderpartiet.

Selvsagt skal lang politisk erfaring også vektlegges når nominasjonskomiteen vurderer kandidatene. Men for Hedmark Arbeiderparti bør fornyelse veie tungt. Unge politiske talenter som vil noe med sitt politiske engasjement bør foretrekkes når det finnes muligheter for det. Et langt liv i fylkespolitikken kan ikke alene være nok til en plass på Stortinget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00