Den 40 år gamle Hamar-mannen som er dømt for å sette fyr på huset til sorenskriver Ola P. Svor kom ingen veg med sin anke.

Den 40 år gamle Hamar-mannen som er dømt for å sette fyr på huset til sorenskriver Ola P. Svor kom ingen veg med sin anke. Juryen i lagmannsretten opprettholdt Sør-Østerdal tingretts kjennelse. Mannen ble kjent skyldig i forsøk på overlagt drap. I tingretten fikk han 18 års forvaring. Det gjenstår å se om lagmannsretten også opprettholder straffeutmålingen.

Les saken før rettsakene begynte: Er 39-åringen en av Norges farligste menn som forsøkte å drepe sorenskriver Ola P. Svor og han familie, eller er Hamar-mannen et uskyldig offer i påtalemyndighetens iver etter å finne en gjerningsmann?

Det er mange som nå vil puste lettet ut. 40-åringen har nærmest gjort det til sitt varemerke å bruke trusler og vold mot dem som står i vegen for ham. Hans ekskone har vært et viktig vitne for påtalemyndigheten under rettssaken. Hun ville løpe en stor risiko hvis mannen skulle bli frifunnet.

Det viktigste momentet ved dommen er likevel at domstolen på nytt har fastslått at det ikke er tvil om at dette er mannen som tente på huset til sorenskriveren. Liv kunne gått tapt, hadde ikke de som oppholdt seg i huset klart å komme seg ut.

Motivet for ildspåsettelsen skal ha vært at sorenskriver Svor i sin tid avsa en dom i en barnefordelingssak som ikke gikk i favør av 40-åringen. Dette utløste mannens behov for hevn, og som rettssaken har vist skyr han ingen midler når han ønsker å straffe øvrighetspersoner som legger begrensninger på ham.

Det er også dette som gjør at denne dommen på mange måter er historisk i norsk rettspraksis. Det hører heldigvis med til sjeldenhetene at noen går til fysisk angrep, og i dette tilfellet gjennomfører et drapsforsøk, for å tvinge en norsk domstol i kne. Hvis dommerne skal måtte leve med at de blir utsatt for drapsforsøk når de avsier dommer vil troverdigheten til hele vårt rettssystem være i fare.

Vissheten om at våre dommere ikke er utsatt for trusler og press når de avsier en dom er avgjørende for selve tilliten til rettssystemet. Derfor er dommen i lagmannsretten et forsvar for dommernes uavhengighet. En dommer skal kunne gjøre jobben sin uten frykt for trusler og represalier mot seg selv og sin familie.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00