Regjeringen går inn i 2017 med et distriktsopprør mot seg. Rovviltnemndene hadde forberedt seg nøye for å ta ut 47 ulv som ville være det korrekte antallet basert på bestandsmålet i Stortingets ulveforlik. Rett før jul sa miljøminister Vidar Helgesen (H) til manges overraskelse nei, og reduserte kvoten til 15 dyr.

Miljøministeren kan ikke ha forstått hvilke krefter han utløste. Statsminister Erna Solbergs forsøk på å stille seg bak sin statsråd tjente bare til å sette sinnene ytterligere i kok. Regjeringen kjenner nå tyngden av rovdyrdebatten vi så på mange av de politiske partienes landsmøter i fjor. Da gikk blant andre Gunnar A. Gundersen fra Hedmark Høyre i spissen for få et ulveforlik som i større grad tar hensyn til distriktene og landbruksnæringen.

Når miljøministeren med et pennestrøk setter forliket til side, kan han ikke regne med annet enn opprør. Både Gunnar A. Gundersen og listetopp for Hedmark Høyre, Kristian Tonning Riise har fordømt sin egen regjering i sterke ordelag. Stortingspresident Olemic Thommessen (H) fra Oppland sier ulvevedtaket ikke er til å leve med.

I Nord-Trøndelag sier stortingsrepresentant Elin Agdestein til Klassekampen at «Bunads-Høyre» står last og brast med ulveforliket og Høyres verdigrunnlag. I Østerdalen melder mange tillitsvalgte i Høyre seg ut av partiet. Vi forstår Tonning Riise som oppfordrer sine partifeller til å bli partiet og kjempe mot ledelsen. Men akkurat nå er frustrasjonen så stor at utmelding for mange kjennes som det eneste riktige.

Miljøministeren har blitt tvunget til å innkalle partiene bak ulveforliket til et oppklaringsmøte rett over nyttår. Hva han vil legge på bordet for å stagge opprøret er uklart. Dette handler om mer enn et ulveforlik. Det handler også om distriktenes opplevelse av avmakt når den politiske eliten i Oslo velger å overkjøre dem. I denne saken vises det ingen respekt for bygdenes næringsgrunnlag. Regjeringen har intet annet valg enn å akseptere ulveforliket hvis den vil unngå at opprøret dominerer valgkampen i 2017.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00