Høgskolen i Hedmark er «et vaklende stankelbein». Det slo kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fast i går. Hedmark står på en liste bestående av fem høgskoler som Isaksen betegner som ikke sterke nok til å kunne stå på egne bein. Også Høgskolen i Lillehammer er blant disse fem skolene.

Kunnskapsministeren la i gå fram hovedpunktene i den lenge bebudede stortingsmeldingen om strukturen for den høyere utdanningen i Norge. Det er regjeringens ønske at antallet høyskoler i Norge skal sterkt reduseres, og kunnskapsdepartementet har oppfordret høyskolene til frivillig å gå ut og søke samarbeidspartnere. Da Isaksen la fram sine hovedpunkter i går, sa han seg godt fornøyd med responsen. I løpet av det siste året har fire universiteter og ti høgskoler søkt mot hverandre for å fusjonere. De 14 institusjonene vil til sammen kunne bli til fem. Samtidig er det satt i gang utredninger som har som mål å slå fem statlige institusjoner sammen til to og fire private institusjoner til en.

Tidligere i år vedtok Høgskolen i Gjøvik en fusjon med NTNU i Trondheim, og vil inngå i det som blir landets største universitet. Dermed er kroken for godt satt på døra for et innlandsuniversitet. Verken Hedmark eller Lillehammer står foreløpig uten noen partner, og de står på listen med fem av de 13 som står igjen uten partner som departementet anser som for svake til å kunne stå på egne bein.

I går sa Isaksen at regjeringen ikke vil bruke pisken for å få til større enheter av de høgskolene som foreløpig ikke har inngått noen «forlovelse». «Vi skal dytte på og være insisterende overfor dem vi mener er for svake». Men han la til at «rammene som vi presenterer sammen med finansieringssystemet for 2016 skal oppmuntre til større institusjoner». Vi oppfatter dette som en klar melding til Høgskolen i Hedmark om at regjeringen vil gjøre det økonomisk magert å fortsette med en alenegang. I statsbudsjettet til høsten vil det ligge straffetiltak som vil gjøre det umulig ikke å gå inn i en større enhet. Det er vel det som mange ville kalle å bruke pisken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00