Og det er ingen tvil om at Hamar er motoren for byliv, økonomisk vekst og urbanisering i vår region. Men også Ringsaker har drevet et systematisk byutviklingsarbeid gjennom nesten 10 år. Det har gjort Brumunddal til et urbant sentrum i den tradisjonelle bygdekommunen.

Når vi vet at Brumunddal på 1990-tallet i NRK ble karakterisert som et av landets fem styggeste tettsteder, forteller det mye om utgangspunktet. Å snu et slikt rykte krever langsiktighet, en stor porsjon stahet og tydelige mål. Det har duoen Anita Ihle Steen (Ap) og Jørn Strand vist. Det innebærer også et oppgjør med den mangelen på bypolitikk som Arbeiderpartiet sto for på 1970- og 80-tallet i Ringsaker. Mye motstand har de møtt underveis, men resultatene er nå synlige for alle. Akkurat som debatten om kulturhuset i Hamar stilnet da det sto ferdig, omfavnes urbaniseringen av Brumunddal av de aller fleste.

Det viktigste er likevel effekten av byutviklingen. Også her har Hamar og Brumunddal sammenfallende resultater. Tallene som vi har presentert, viser at det i 2008 ble gitt 27 byggetillatelser i Brumunddal. I fjor var antallet tidoblet. Nå kapitaliserer Ringsaker på investeringene i gågate, torg, mathall og viljen til å skape liv i sentrum.

Å skape en vital sentrumskjerne er et viktig politisk spørsmål for mange kommuner som sliter med fraflytting fra bygdene. Det er lett å gripe til politiske proklamasjoner om bevaring av de små lokalsamfunnene, grendeskolen og nærbutikken. Men det er dessverre ikke nok til å stanse fraflytting. I en tid hvor det gir framgang på meningsmålingene å ta avstand fra sentralisering, er lærdommen fra Brumunddal viktig.

Rådmann Jørn Strand lover at utviklingen vil fortsette, og den vil gå enda fortere. En av årsakene er jernbanens dobbeltspor. Det kommer ikke av seg selv, og i den saken synes vi nok Ringsaker-ledelsen har vært til dels fraværende.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00