Jernbaneverket har som kjent anbefalt å utrede H1 og H5, men legge vekk de øvrige alternativene. Slik beholder man dagens trase som et alternativ, men har samtidig H5 med for å sikre at det også kan besluttes at jernbanen skal legges ut av strandsonen.

Vi har støttet denne vurderingen på lederplass tidligere, og opprettholder den fortsatt. Kampen om samferdselsmilliardene blir bare hardere og hardere.

Vi tror dette må få større betydning enn lysten til å utrede mange forslag.

Men det er kommunestyret som sitter med den endelige avgjørelsen i dette spørsmålet. Når Hamar Ap fortsatt holder muligheten åpen for å utrede H2, synes vi det er politisk klokskap.

Ordfører Morten Aspeli (Ap) peker på at flere partier fortsatt snakker varmt om H2. En utredning av også dette alternativet kan kanskje bidra til et faktagrunnlag som gir et bredere flertall bak det endelige valget.

Som Aspeli påpeker vil det være svært vanskelig for ordføreren å lide nederlag i en så stor og viktig sak som dette. Han vil være uten troverdighet når han skal inn i den avgjørende beslutningsfasen sammen med Jernbaneverket. Da trenger Hamar en politisk ledelse som er tøff nok til oppnå det aller beste resultatet for innbyggerne.

Jernbanedebatten så langt har handlet mye om valget mellom de ulike traseene, og ikke minst spørsmålet om jernbanefri strandsone. La det ikke være tvil om at dette er viktig.

Både Venstre og Folkeaksjonen for en jernbanefri strandsone har gjort en god jobb med å vise fram mulighetene som ligger i å flytte jernbanetraseen vekk fra Mjøsa. Men debatten trenger også flere fakta om hva man kan oppnå ved å velge dagens trase.

Jernbaneverket har åpnet for tunnel under Hamar vest hvis dagens trase velges. Ordføreren har uttalt at dette i så fall er et krav fra kommunens side. Er det flere slike krav som kan stilles for at dagens trase kan bli mer spiselig?

Jernbanedebatten vil bli enda bedre hvis flere også fronter mulighetene for H1.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00